De Algemene Voorwaarden van MMTECH B.V

Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door alvorens de https://shop.mmstore.be/ te gebruiken website beheerd door MMTECH BV.

Uw toegang tot en gebruik van de webshop is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de webshop. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de webshop stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, heeft u geen toegang tot de webshop.

Sommigen slagen omdat ze voorbestemd zijn. Sommigen slagen omdat ze vastberaden zijn.

Aankopen

Als u een product wilt kopen dat beschikbaar wordt gesteld via de webshop, wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw aankoop, waaronder, maar niet beperkt tot, uw adres, volledige naam, achternaam , telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer en BTW-nummer.

Inhoud

Onze webshop bevat een scala aan afbeeldingen, video’s en teksten. MMTECH BV heeft het volledige auteursrecht op al deze intellectuele eigendommen. Diefstal van deze eigendommen of direct gebruik hiervan zal resulteren in een directe melding aan onze juridische adviseurs. Er kunnen boetes worden opgelegd en de afsluiting van het account staat voor de deur.

Links naar andere websites

Onze webshop kan links bevatten naar websites van derden of diensten die geen eigendom zijn van of beheerd worden door MMTECH BV. MMTECH BV heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en stemt ermee in dat MMTECH BV niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we proberen om dit ten minste 3 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

RMA Beleid

Alle defecte artikelen kunnen, tenzij anders aangegeven, binnen 14 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum worden geretourneerd voor vervanging. Deze garantie dekt geen fysiek beschadigde koopwaar, zoals gebarsten glas, waterschade etc.

Bij MMTECH BV testen en verifiëren we elk item grondig voordat we het naar je verzenden. We doen ons best om de goederen zo goed mogelijk te verpakken, maar schade door de post blijft altijd mogelijk. Om dit op te lossen zullen wij contact opnemen met onze postdienstverlener (PostNL) en verder met hen samenwerken om tot een passende oplossing te komen.

Niet gedekt door MMTECH BV garantie:

 • Als onderdelen van het apparaat worden vervangen door een externe partij
 • Defecten treden op na de garantieperiode
 • Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik (indien gebruiker verantwoordelijk is voor kapotte onderdelen en/of vochtschade)
 • Defecte simkaartlezer
 • De touch ID-functie na het vervangen van de homeknop
 • Kapote cameralens
 • Beschadigde of vuile oplaadconnector
 • Losse onderdelen hoofdtelefoonaansluiting / AUX Flex
 • iPhone 7 (Plus) en iPhone 8 (Plus) apparaten zijn waterdicht en vallen daarom niet onder de garantie van MMTECH BV</ li>
 • De homeknop van iPhone 7 (Plus) en iPhone 8 (Plus) apparaten kan niet worden gerepareerd en is daarom niet van toepassing op de garantie van MMTECH BV.span>
 • Bij schade als gevolg van val-, stoot- of vochtschade kunnen de reparatiekosten van een ander defect niet meer gedekt worden door de garantie. De garantie vervalt ook bij gebruik van illegale software zonder merknaam van de fabrikant.

1.0 Levering en uitvoering

 • MMTech BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • De plaats van levering is het leveringsadres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal MMTech BV het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, stelt MMTech BV de klant hiervan zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst, een vervangend artikel te sturen of het betreffende artikel terug te betalen.
 • MMTech BV kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor transportschade die te wijten is aan opzet of grove schuld van MMTech BV, dan wel is veroorzaakt door omstandigheden die aan haar risico op grond van dwingende rechtsregels. Verzekerde verzending van artikelen is altijd een optie.

1.1 Restitutie en retourbeleid

 • Ons restitutie- en retourbeleid duurt 14 dagen. Als er 14 dagen zijn verstreken sinds je aankoop, kunnen we je geen volledige terugbetaling of omruiling aanbieden.Om in aanmerking te komen voor retournering, moet je artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin je het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.
 • Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u te laten weten dat we uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte stellen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.Als u bent goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt er binnen een bepaald aantal dagen automatisch een tegoed op uw creditcard of oorspronkelijke betaalmethode toegepast.
 • U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Als je een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van de retourzending in mindering gebracht op je terugbetaling. Afhankelijk van waar je woont, kan de tijd die het duurt voordat je omgeruilde product bij je is, variëren.
 • Als je duurdere artikelen retourneert, kun je overwegen een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering af te sluiten. We kunnen niet garanderen dat we je geretourneerde artikel zullen ontvangen.

1.2 Defecte onderdelen (DOA, dead on arrival)

Weiger het pakket van de koerier als het beschadigd lijkt of geopend is. Neem direct contact met ons op na het weigeren van het pakket. Als je het pakket hebt geaccepteerd en de goederen die erin zitten fysiek beschadigd zijn of niet werken, neem dan binnen 2 werkdagen contact met ons op.
Als het product fysiek beschadigd of kapot is, geef dan binnen 2 werkdagen de volgende informatie door:

 • Foto’s van de voor- en achterkant van de zending.
 • Foto’s van de voorkant, achterkant en zijkant van de fysiek beschadigde producten

Als het product dat u heeft besteld DOA (dead on arrival) is, geef dan binnen 2 werkdagen de volgende informatie op:

 • Uitleg over het defect van het product (aanraakprobleem, LCD-probleem, pixelprobleem enz.)
 • Foto of video die de storing van het product demonstreert

Als u de hierboven gevraagde informatie niet binnen 2 werkdagen verstrekt, wordt uw RMA geweigerd.

Opmerking: Laat producten die DOA zijn, altijd in de originele verpakking en het plastic materiaal achter. We accepteren een artikel niet als het niet in de originele verpakking zit of als het de originele plastic hoezen mist. Dit betekent dat u het product altijd moet testen voordat u het op het apparaat installeert. We accepteren ook geen DOA-artikelen die worden geretourneerd in een beschadigde verpakking of plastic.

1.3 Klant heeft verkeerde producten besteld

Technisch gezien zijn we niet verantwoordelijk voor het retourneren van artikelen die verkeerd zijn besteld, maar dat betekent niet dat we onze klanten niet willen helpen in het geval dat dit gebeurt . Klanten zijn verantwoordelijk voor alle verzendkosten voor retourzendingen en er wordt 25% herbevoorradingskosten in rekening gebracht nadat we het product hebben ontvangen en getest.

Opmerking: Onjuiste artikelbestellingen die binnen 2 werkdagen na ontvangst geen RMA-ticket openen, worden geweigerd.

1.4 Klant heeft verkeerde producten ontvangen

Als je een ander artikel hebt ontvangen dan je hebt besteld, maak dan 3 duidelijke foto’s van het verkeerde artikel met de SKU erop en open een RMA-ticket (Return Merchandise Authorization) op onze website. We zullen de fout verifiëren en dit zo snel mogelijk oplossen. De RMA-verwerkingstijd wordt over het algemeen binnen 14 werkdagen verwerkt, afhankelijk van het verzoek van de klant (terugbetaling of omruiling), het RMA-verwerkingsproces wordt binnen 14 werkdagen voltooid nadat de defecte artikelen door MMTECH BV zijn ontvangen. Als de 14 werkdagen zijn verstreken zonder bericht van MMTECH BV, stuur dan een e-mail naar webshop @mmstore.be, het wordt onmiddellijk behandeld en er zal binnen de 24 uur een reactie komen.

1.5 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle terugbetalingen en uitwisselingen:

 • Alle item(s) die je retourneert moeten in originele staat zijn met originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd. Anders wordt de RMA geweigerd.
 • Alle artikelen die zijn geretourneerd zonder eerst RMA-goedkeuring te hebben ontvangen, worden geweigerd.
 • Alle artikelen die worden geretourneerd zonder het MMTECH BV-logo erop, worden geweigerd.

1.6 Refurbished apparaten voorwaarden voor terugbetaling of omruiling

Alle Remarketed toestellen die vooruit betaald zijn kunnen 14 dagen aan ons geretourneerd worden, tenzij anders aangegeven. Deze garantie vervalt automatisch na 14 dagen.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle restituties en omruilingen van refurbished apparaten:

Het/de te retourneren product(en) moet(en) bevatten (indien meegeleverd bij levering): originele doos, originele labels, alle meegeleverde accessoires. Het product hebben gebruikt is toegestaan. Als je het product wilt retourneren, zorg er dan voor dat je het artikel niet bevuilt en stuur het in de – voor zover redelijkerwijs mogelijk – originele staat en fabrieksverpakking naar ons terug.

 • Controleer voor verzending of de instellingen van het apparaat op de fabrieksinstellingen zijn gezet (via ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ &gt ; ‘Reset’ > ‘Reset alle inhoud en instellingen’).
 • Alle item(s) die je retourneert moeten in originele staat zijn met originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd. Anders wordt de RMA geweigerd.
 • Zorg ervoor dat op alle iPhones en iPads ‘Find my iPhone/iPad’ is uitgeschakeld (via ‘Instellingen’ > ‘[uw naam]’ > ‘iCloud’).
 • Alle artikelen die zijn geretourneerd zonder eerst RMA-goedkeuring te hebben aangevraagd, worden geweigerd.

Policy Changes

These Return & Exchange policies are subject to change at any time and without notice.

Disclaimer

De door MMTECH BV aangeboden onderdelen en producten betreffen overwegend white label OEM onderdelen en/of gerepareerde (‘refurbished’) producten. Zolang er niet expliciet wordt verwezen naar enige IE-rechthebbende zoals Apple Inc. of Samsung, zijn de onderdelen en/of gereviseerde producten niet vervaardigd, geassembleerd of aangeboden door enige rechthebbende en kunnen die derden dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade plaatsgevonden via onze diensten.

MMTECH BV is een groothandel en vervaardigt, repareert of renoveert zelf geen onderdelen en/of producten die op deze website worden aangeboden. maar maakt hiervoor gebruik van haar vertrouwde partners. MMTECH BV is ook geen officiële dealer van Apple-producten of onderdeel van een distributienetwerk of samenwerking met Apple Inc. MMTECH BV respecteert alle IP-rechten van derden.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft, b.v. met betrekking tot copyright, handelsmerken en patenten, neem dan gerust contact met ons op via e-mail.

0
Mijn winkelmandje